Manulife mất hơn 1.500 tỷ đồng do khách hàng hủy hợp đồng

Manulife BẢO HIỂM
11:39 - 02/10/2023
Manulife ghi nhận số lượng hủy hợp đồng lớn trong 6 tháng đầu năm nay.
Manulife ghi nhận số lượng hủy hợp đồng lớn trong 6 tháng đầu năm nay.
Trong 6 tháng đầu năm, Manulife phải chi hơn 1.511 tỷ đồng cho nội dung “hủy bỏ hợp đồng”.

Theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ (6 tháng đầu năm 2023), Công ty TNHH Manulife Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11.090 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 2.543 tỷ đồng, tăng 6%. Thu nhập khác đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 71%.

Ngược lại, tổng chi phí hoạt động kinh doanh ở mức 9.788 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2022. Chi phí hoạt động tài chính 305 tỷ đồng, giảm 73%; chi phí bán hàng 1.209 tỷ đồng, giảm 53%; chi phí quản lý doanh nghiệp 1.447 tỷ đồng, tăng 14%.

Kết quả, công ty mang về 1.949 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 29% so với kết quả thực hiện nửa đầu năm ngoái.

Trong 6 tháng đầu năm nay, phần lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm Manulife chỉ đạt 1.302 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2022 đạt 5.082 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí tăng trong khi doanh thu giảm.

Trong đó, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm 6 tháng đầu năm của Manulife tăng vọt lên hơn 8.800 tỷ đồng, tương đương mức tăng 45% so với cùng kỳ; riêng mục hủy bỏ hợp đồng là 1.511 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ 396 tỷ đồng. Trong cả năm 2022, số tiền hủy bỏ hợp đồng mà Manulife phải chi trả chỉ ở mức 964 tỷ đồng, còn năm 2021 là 618 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Manulife đạt 111.544 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn và dài hạn ghi nhận tổng số tiền là 90.636 tỷ đồng, tăng gần 7%.

Với các khoản đầu tư ngắn hạn, Manulife đang nắm hơn 9.570 tỷ đồng trong việc đầu tư cổ phiếu, tăng 21%. Trong đó có hơn 9.561 tỷ đồng thuộc danh mục cổ phiếu niêm yết, phần còn lại là cổ phiếu UPCoM. Tuy nhiên, công ty đã phải trích lập dự phòng 392 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu và tạm lỗ 240 tỷ đồng.

Manulife đang gửi hơn 11.840 tỷ đồng tại ngân hàng bằng cả VND và USD, giảm gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Với số tiền gửi này, công ty thu về 451 tỷ đồng tiền lãi trong 6 tháng đầu năm.

Về đầu tư dài hạn, Manulife đang nắm gần 67.560 tỷ đồng trái phiếu, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, hơn 11.429 tỷ đồng được đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương. Khoản đầu tư vào trái phiếu đã mang về cho công ty này gần 1.600 tỷ đồng tiền lãi trong 6 tháng đầu năm.

Tin liên quan

Đọc tiếp

Dự án TNR Stars Chí Linh do CTCP Đầu tư Phát triển Đức Trí làm chủ đầu tư. Ảnh: Minh Phong

Cách TNG Holdings mở rộng quỹ đất

TNG Holdings trong năm 2023 là một trong những ông lớn tích cực mở rộng quỹ đất nhất khi đăng ký thực hiện 7 dự án trên khắp cả nước. Các liên danh của TNG cũng được đánh giá đủ điều kiện ở hầu hết những dự án trên.