MBBank chuẩn bị phát hành 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Cổ Phiếu MBBank
14:50 - 21/10/2022
MBBank chuẩn bị phát hành 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ
0:00 / 0:00
0:00
Sau khi hoàn tất việc phát hành này, dự kiến vốn điều lệ của MBBank sẽ tăng thêm 651 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Quân đội MBBank (HoSE: MBB) vừa ban hành nghị quyết số 38/NQ-MB–HĐQT thông qua tiến độ triển khai chào bán riêng lẻ tối đa 65 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến trong năm 2022 và 2023, để tăng vốn điều lệ phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông MB ngày 27/04/2022.

Sau khi hoàn tất việc chào bán này, dự kiến vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng thêm 651 tỷ đồng, lên 45.990 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, NHNN quyết định cho phép nâng vốn điều lệ của MBBank lên 45.339 tỷ đồng qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của năm 2021. Tỷ lệ thực hiện quyền là 20%, tương đương với số lượng phát hành 755,6 triệu cổ phiếu.

Mức vốn điều lệ sau tăng kể trên giúp MBBank trở thành doanh nghiệp có quy mô vốn lớn thứ 5 trên sàn chứng khoán và là ngân hàng niêm yết lớn thứ 4 sau BIDV, VietinBank và Vietcombank.

Mặt khác, theo phương án tăng vốn điều lệ của MBBank đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 hồi tháng 4, mức tăng tổng cộng trong năm nay dự kiến lên 46.882 tỷ đồng.

Theo đó, bên cạnh việc chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. MB sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ thêm 892,4 tỷ đồng đã được đại hội thông qua năm 2021, gồm phát hành cổ phiếu riêng lẻ 70 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Viettel và phát hành 19,24 triệu cổ phiếu ESOP.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để bổ sung vốn đầu tư tăng năng lực (đầu tư hệ thống, giải pháp công nghệ, đầu tư trụ sở...) và còn lại để bổ sung vốn cho kinh doanh khác.

Về mục tiêu kinh doanh, MBBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.300 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2021. Trong trường hợp kinh tế vĩ mô diễn biến khó khăn với GDP dự tính 5%, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 19.000 tỷ đồng, tăng 15%.

Ngân hàng cũng dự kiến gia tăng tổng tài sản thêm 15% lên 700.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 16% lên 472.600 tỷ đồng (phụ thuộc vào chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao).

Đọc tiếp