Novaland bổ sung đảm bảo cho khoản vay 1.600 tỷ đồng tại MSB

NVL NOVALAND
14:02 - 20/02/2023
HĐQT Novaland vừa qua đã có nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua nhiều quyết định quan trọng.
HĐQT Novaland vừa qua đã có nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua nhiều quyết định quan trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 20/2 đã công bố nghị quyết bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản vay ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank – HoSE: MSB) của CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland – HoSE: NVL).

Cụ thể, theo nghị quyết công bố ngày 17/02/2023, HĐQT NVL phê duyệt bổ sung bên đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty với khoản vay từ MSB, số tiền vay tối đa 1,600 tỷ đồng. Bên bảo đảm được bổ sung là Công ty TNHH Delta Valley - Bình Thuận, có trụ sở tại Hòn Giồ, Thuận Quý, Xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, Bình Thuận.

Theo đó, bên đảm bảo sẽ bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản vay, gồm quyền tài sản tại Dự án Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng số 4 (khu 6), số 5 (khu 7), số 6 (khu 8) và số 7 (khu 9) thuộc dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương của Delta Valley - Bình Thuận. Quyền tài sản này không giới hạn các quyền khai thác, chuyển nhượng/bán, cho thuê mượn, quản lý và sử dụng, hưởng lợi một số sản phẩm của dự án.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Novaland vừa qua đã có nghị quyết về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 1/3/2023. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 10/3/2023 đến hết ngày 21/3/2023.

Tại đây, HĐQT Novaland sẽ trình cổ đông thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023, ủy quyền cho HĐQT quyết định thực hiện tái cấu trúc công ty, bao gồm thương lượng và triển khai mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).

Một số nội dung quan trọng khác là ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện; ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ hàng hóa); thông qua việc bảo lãnh thanh toán cho các công ty con, công ty liên kết có khoản phải trả.

Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong năm 2022, doanh thu hoạt động tài chính của Novaland tăng 37,5% lên 5.012,1 tỷ đồng, trong đó 1.528,9 tỷ đồng đến từ việc thoái vốn tại nhóm công ty Hạ tầng Sài Gòn, Khánh An và Carava Resort cũng như CTCP Đầu tư Nova SQN.

Tổng doanh thu của NVL năm 2022 đạt 11.135,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.113,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 25,3% và 19% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm về còn 2.293,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của Novaland là 1.164 đồng/CP.

Tin liên quan

Đọc tiếp