Ông Nguyễn Cảnh Toàn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước

NHÂN SỰ NHÀ NƯỚC
09:36 - 16/08/2023
Tân Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn.
Tân Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Cảnh Toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 956 bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.

Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ 15/8. Ông Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1976, quê ở Nghệ An. Ông là chuyên viên cao cấp, có trình độ Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực. Trước khi được bổ nhiệm, ông Toàn là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Ông Toàn từng kinh qua các chức vụ và vị trí công tác tại một số Vụ tham mưu của Cơ quan Kiểm toán Nhà nước trước khi được điều động, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Kinh tế Trung ương.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc Chính phủ, được giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu tập trung vào 2 mảng công tác lớn về quản lý dòng vốn và quản lý nhân sự tại doanh nghiệp Nhà nước.

Với quyết định bổ nhiệm này, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hiện có 4 Phó Chủ tịch, gồm các ông: Hồ Sỹ Hùng, Nguyễn Ngọc Cảnh, Đỗ Hữu Huy và Nguyễn Cảnh Toàn. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là ông Nguyễn Hoàng Anh.

Đọc tiếp