Tiếp tục triển khai Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

NỢ XẤU TÍN DỤNG
15:04 - 22/09/2023
Tiếp tục triển khai Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 148/NQ-CP tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Trước đó, ngày 16/6/2022, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 63/2022/QH15 liên quan đến việc thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đến hết ngày 31/12/2023.

Tại Nghị quyết, Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có giải pháp khắc phục những khó khăn, chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết.

Theo đó, trong thời gian Nghị quyết được kéo dài, Chính phủ yêu cầu thực hiện một số công việc sau:

Ngân hàng Nhà nước tổ chức quán triệt nội dung về việc kéo dài thời hạn đối với hệ thống các tổ chức tín dụng, Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các đơn vị có liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về xử lý nợ xấu đến toàn bộ các tầng lớp nhân dân để khách hàng và các bên liên quan trong công tác xử lý nợ có ý thức và chủ động thực hiện.

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm trao đổi thông tin, kinh nghiệm xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm giữa các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro và xử lý tài sản, thu hồi nợ.

Bộ Tư pháp tiếp tục chỉ đạo Tổng cục thi hành án dân sự rà soát những vụ việc thi hành án còn tồn đọng, liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ để tập trung, ưu tiên giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo giá trị tài sản bảo đảm thu hồi lớn nhất.

Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng hệ thống dữ liệu liên quan đến các vụ việc đang được thụ lý giải quyết và cho phép các tổ chức tín dụng được tra cứu, trích xuất.

Bộ Công an kiên quyết xử lý đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự trong quá trình thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ; đảm bảo việc thu giữ xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ được diễn ra thuận lợi, theo quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm đầu mối phối hợp với Bộ, ngành có liên quan để đề xuất luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cùng với việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng.

Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng quy định về tiêu chuẩn thẩm định giá khoản nợ tín dụng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thẩm định giá của các tổ chức thẩm định giá.

Đọc tiếp