Bộ Nội vụ tham mưu các phương án cải cách tiền lương khu vực công

Tăng lương CHÍNH SÁCH
10:17 - 10/05/2023
Trong các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương thấp nhất để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP. Ảnh minh họa.
Trong các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương thấp nhất để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP. Ảnh minh họa.
0:00 / 0:00
0:00
Tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp, mở rộng quan hệ tiền lương, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp… là các phương án được Bộ Nội vụ đề cập.

Trong Báo cáo gửi Quốc hội và các đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 75 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thanh Trà đã tham mưu các chính sách liên quan đến cải cách tiền lương, tinh giản biên chế và bộ máy.

Về nhiệm vụ cải cách tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ đã chủ động tham mưu Thủ tướng xây dựng báo cáo lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27 của Trung ương.

Sau khi đề nghị các Bộ, cơ quan báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng các phương án triển khai chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27.

Bộ Nội vụ đề cập, tăng mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Mở rộng quan hệ tiền lương, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp và cơ cấu lại tỷ lệ giữa lương cơ bản và phụ cấp, bổ sung quỹ tiền thưởng.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất phương án điều chỉnh các năm tiếp theo. Định hướng của chính sách này là tiếp tục điều chỉnh mức lương thấp nhất để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP, cho đến khi đạt mức lương thấp nhất cao hơn mức lương thấp nhất vùng I (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp. Bộ Nội vụ sẽ dự toán nguồn kinh phí, kế hoạch nhiệm vụ đối với các Bộ, cơ quan liên quan.

Bộ Nội vụ tham mưu các phương án cải cách tiền lương khu vực công ảnh 1
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Căn cứ tình hình kinh tế - xã hội năm 2023, kết quả phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19 và khả năng cân đối ngân sách Nhà nước sau năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ chủ động xây dựng "Báo cáo lộ trình thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sau năm 2023 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27".

Báo cáo này trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, để các cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ làm căn cứ ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng.

Trong thời gian chưa thực hiện cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gửi Bộ Tư pháp thẩm định để tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7.

Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm, và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Đồng thời, tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết ngày 27/4 vừa qua, Bộ Tư pháp đã báo cáo thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp để hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Nghị định để trình Chính phủ trong tháng 5.

Về nhiệm vụ khắc phục tình trạng công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc, Bộ trưởng Nội vụ cho hay, ngày 26/43, Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị phối hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện công văn trước đó liên quan đến nội dung này.

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị báo cáo tình hình thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý từ ngày 1/7/2022 đến ngày 30/4/2023, gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 7/5 này.

Nghị quyết 27 của Trung ương nêu mục tiêu đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Tiền thưởng được bổ sung theo hướng quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Tin liên quan

Đọc tiếp