Mỗi tỉnh sẽ thành lập một trung tâm về chuyển đổi số

Một trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn Uptime Tier III tại TP HCM.
Một trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Việt Nam theo tiêu chuẩn Uptime Tier III tại TP HCM.
0:00 / 0:00
0:00
Cùng với việc ban hành cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thành lập trung tâm chuyển đổi số ở các tỉnh, nhằm giúp các doanh nghiệp, địa phương tháo gỡ những khó khăn trong tiến trình chuyển đổi số.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ngày 11/9 nhấn mạnh yêu cầu trên trong phát biểu tại Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước quý 3/2023 với 63 Sở Thông tin và Truyền thông trên cả nước.

Theo đó, mỗi tỉnh cần thành lập một trung tâm về chuyển đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý. Đây sẽ là nơi tập hợp các giải pháp, ứng dụng chuyển đổi số của các doanh nghiệp, đồng thời thể hiện các lời giải, những việc phải làm, cách làm tương tự như cuốn cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số mà Bộ ban hành.

Do đây là trung tâm chuyển đổi số, trung tâm số nên không gian không cần quá rộng, diện tích chỉ khoảng 30-40 m2 để các doanh nghiệp ở Trung ương cũng như địa phương giới thiệu các giải pháp công nghệ chuyển đổi số.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giúp các địa phương hình thành một trung tâm chuyển đổi số mẫu. Trung tâm sẽ là nơi để tỉnh, các đơn vị, sở ban ngành, huyện, xã, doanh nghiệp muốn chuyển đổi số đến tham quan tìm hiểu một cách trực quan.

Cùng với trung tâm dữ liệu, các trung tâm chuyển đổi số với các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp ứng dụng chuyển đổi số sẽ là sức mạnh của các Sở Thông tin và Truyền thông.

"Chuyển đổi số đã đến lúc cần phải làm, triển khai, ứng dụng cụ thể, mạnh mẽ, phải nhìn, sờ thấy được. Giai đoạn nghị quyết, chiến lược, kế hoạch đã hoàn thành. Trung tâm chuyển đổi số sẽ giải quyết các vấn đề thực tiễn đang còn khó khăn, băn khoăn của địa phương".

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Tại sự kiện, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia làm mẫu ở một tỉnh, sau đó hướng dẫn cho các tỉnh khác cùng triển khai. Đồng thời cần chú trọng về giá cả của các giải pháp và thông tin thêm những doanh nghiệp có giải pháp xuất sắc nào để địa phương tìm hiểu, sử dụng.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Chuyển đổi số quốc gia trong tháng 10 chọn một địa phương để triển khai làm mẫu, khai trương trung tâm chuyển đổi số.

Tin liên quan

Đọc tiếp