Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

CHÍNH SÁCH dân tộc
16:02 - 09/11/2023
Công an xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền pháp luật, trong đó chú trọng về Luật giao thông đường bộ đến các thôn, làng. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Kon Tum
Công an xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền pháp luật, trong đó chú trọng về Luật giao thông đường bộ đến các thôn, làng. Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Kon Tum
0:00 / 0:00
0:00
Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, các chính sách có liên quan cho nhân dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bạn đọc H’Anye Niê ở Gia Lai hỏi: Xin hỏi nội dung và hình thức phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số quy định tại Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030.

Trả lời:

Nội dung số 2, Tiểu dự án 1 “Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số” thuộc Dự án 10 quy định rõ về đối tượng, nội dung, hình thức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS.

Về đối tượng, là người dân ở vùng DTTS&MN; cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương; cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN; Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, thôn, bản; già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng DTTS&MN; doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn.

Về nguyên tắc thực hiện, dự án được thực hiện theo 3 nguyên tắc: 1) Kiên trì, thường xuyên, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; 2) Khuyến khích sử dụng ngôn ngữ, ưu tiên những hình thức phù hợp với phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng miền; 3) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Về nội dung thực hiện, Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc quy định rõ về nội dung thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào DTTS&MN như sau:

1) Phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN; chú trọng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và vùng Duyên hải miền Trung.

2) Trọng tâm phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng DTTS&MN, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, môi trường, y tế, giáo dục,…

Ngoài ra, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; các văn bản chính sách về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các văn bản chính sách có liên quan tới vùng DTTS&MN.

3) Tuyên truyền chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước; gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật, chính sách dân tộc.

Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, truyền đạo trái pháp luật để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động, nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới.

4) Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN.

Về hình thức triển khai, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động người dân vùng DTTS&MN bao gồm: thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; hội thảo chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ; xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ; biên soạn, phát hành sách, sổ tay kỹ năng, hỏi đáp chính sách, pháp luật; thông qua lễ hội, hoạt động văn hóa truyền thống;… hoặc một số hình thức khác phù hợp với vùng đồng bào DTTS&MN và điều kiện thực tế tại vùng miền, địa phương.

Tin liên quan

Đọc tiếp