Dự kiến Cà Mau sẽ có 35% sản lượng cua nuôi được xuất khẩu

Cà Mau Cua
17:07 - 04/09/2023
Cà Mau phấn đấu xuất khẩu 30 - 35% sản lượng cua nuôi trong tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin Du lịch Cà Mau
Cà Mau phấn đấu xuất khẩu 30 - 35% sản lượng cua nuôi trong tỉnh. Ảnh: Cổng thông tin Du lịch Cà Mau
0:00 / 0:00
0:00
UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Đề án phát triển bền vững nghề cua tỉnh Cà Mau đến năm 2030.

Đề án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao giá trị và phát triển bền vững nghề cua.

Đồng thời, tổ chức sản xuất các loại hình nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với từng vùng sinh thái; hợp tác liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đề án đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực, thành phần kinh tế khác nhau để đầu tư, phát triển sản phẩm. Trong đó, xác định doanh nghiệp nắm vai trò chủ đạo để kết nối các vùng sản xuất.

Theo đó, đến năm 2025, diện tích nuôi cua trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt khoảng 258.000 ha, năng suất bình quân đạt 0,10 tấn/ha/năm, sản lượng đạt khoảng 25.800 tấn.

Năng lực sản xuất cua giống của tỉnh đạt khoảng 1,25 tỷ con/năm, đáp ứng 100% nhu cầu thả nuôi (khoảng 0,516 tỷ con/năm).

Cà Mau phấn đấu xuất khẩu 20 - 25% sản lượng cua nuôi trong tỉnh. Hình thành, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cua đạt 10%.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ ổn định diện tích nuôi cua khoảng 265.000 ha, năng suất bình quân đạt 0,11 tấn/ha/năm, sản lượng đạt khoảng 29.150 tấn.

Năng lực sản xuất cua giống đạt khoảng 1,4 tỷ con/năm, đáp ứng 100% nhu cầu thả nuôi (khoảng 0,53 tỷ con/năm).

Cà Mau phấn đấu xuất khẩu 30 - 35% sản lượng cua nuôi của tỉnh, hình thành, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cua đạt 30%.

Tin liên quan

Đọc tiếp