Quảng Ngãi đẩy mạnh đầu tư công trình nước sinh hoạt phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số

CHÍNH SÁCH dân tộc
21:42 - 16/11/2023
Ảnh minh họa: Báo Quảng Ngãi
Ảnh minh họa: Báo Quảng Ngãi
0:00 / 0:00
0:00
Từ đầu năm nay, Quảng Ngãi đã thực hiện đầu tư xây dựng 51 công trình nước sinh hoạt tập trung, phục vụ nhu cầu cấp thiết cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trà Bồng là huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi, có điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt. Đây là địa bàn cư trú của 6 dân tộc: Kinh, Co, Hre, Ca dong, Hoa, Mường, trong đó người dân tộc Co chiếm đa số.

Tại huyện Trà Bồng, mùa khô thường kéo dài và nắng nóng, lượng mưa trung bình khá cao, nên hay gây ra hạn hán, lũ lụt và sạt lở đất, nứt núi, nhất là các khu vực có độ dốc cao, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng diễn ra nhiều năm. Theo thống kế, trên địa bàn huyện có 1.321 hộ đồng bào DTTS thiếu nước sinh hoạt có nhu cầu cần được hỗ trợ.

Trong giai đoạn 2021-2025, với sự đầu tư của Dự án 1 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, huyện Trà Bồng đặt mục tiêu sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề thiếu nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Cụ thể, UBND huyện Trà Bồng vừa ban hành Quyết định số 5191/QĐ-UBND và 5192/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 phê duyệt Phương thức và Dự toán hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán thuộc Dự án 1 “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn xã Trà Thanh và xã Trà Phong.

Theo quyết định, xã Trà Thanh mua vật dụng chứa nước (bồn nước Inox) cho 215 hộ gia đình tại 04 thôn (thôn Môn, thôn Vuông, thôn Cát, thôn Gỗ). Tổng kinh phí hỗ trợ là 642.000.000 đồng.

Ngoài ra, xã Trà Phong mua vật dụng chứa nước (bồn nước Inox) và 825m ống HDPE cho 49 hộ gia đình tại 05 thôn (thôn Trà Nga, thôn Trà Niu, thôn Trà Bung, thôn Hà Riềng, thôn Gò Rô) với tổng kinh phí hỗ trợ là 147.000.000 đồng.

UBND huyện Trà Bồng yêu cầu UBND các xã Trà Thanh, Trà Phong tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chất lượng; phương thức thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Chương II, Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Quảng Ngãi đầu tư 51 công trình nước sinh hoạt tập trung

Tại Quảng Ngãi, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 được thực hiện trên địa bàn 5 huyện miền núi và 3 huyện có vùng đồng bào DTTS, bao gồm: 61 xã và 241 thôn đặc biệt khó khăn.

Căn cứ Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình, các địa phương tích cực tiến hành các thủ tục để thực hiện các dự án theo đúng tiến độ, đặc biệt là Dự án 1.

Theo đó, từ nguồn vốn sự nghiệp, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 213 hộ tại huyện Ba Tơ. Ngoài ra, huyện Sơn Hà đã giải ngân vốn vay năm 2022 là 3,635 tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi nghề, làm nhà ở cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Đối với nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt, từ đầu năm đến tháng 9/2023, các địa phương đã thực hiện đầu tư xây dựng 51 công trình nước sinh hoạt tập trung. Trong đó, huyện Sơn Tây 10 công trình, huyện Minh Long 4 công trình, huyện Sơn Hà 8 công trình, huyện Trà Bồng 13 công trình, huyện Ba Tơ 8 công trình, huyện Tư Nghĩa 1 công trình, huyện Nghĩa Hành 7 công trình.

Đồng thời, tỉnh thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 743 hộ gia đình (huyện Minh Long hỗ trợ 264 hộ, huyện Ba Tơ hỗ trợ 479 hộ). Các công trình cấp nước này đã thay đổi cuộc sống, cải thiện điều kiện ăn ở, ổn định cuộc sống cho đồng bào DTTS.

Tin liên quan

Đọc tiếp