Quy hoạch dân cư: Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số

CHÍNH SÁCH dân tộc
15:20 - 19/09/2023
Đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư; hộ gia đình cá nhân di cư tự do đến địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn... được sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Ảnh: Thuỳ Dương
Đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư; hộ gia đình cá nhân di cư tự do đến địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn... được sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. Ảnh: Thuỳ Dương
0:00 / 0:00
0:00
Dự án Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư hướng tới mục tiêu hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạn đọc Hồng Thủy ở Quan hóa, Thanh Hóa hỏi: Tại các huyện miền núi thường xảy ra thiên tai, lũ quét, sạt lở ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Vậy xin hỏi hiện có chính sách gì hỗ trợ giải quyết vấn đề này không?

Trả lời:

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó, Dự án 2 nhằm quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết.

Mục tiêu của dự án

Dự án Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư nhằm ổn định và nâng cao đời sống người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do.

Bên cạnh đó, dự án hướng tới mục tiêu giải quyết sinh kế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng.

Đối tượng được hỗ trợ

Đối tượng được bố trí ổn định theo hình thức tái định cư tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn du canh, du cư; hộ gia đình cá nhân di cư tự do đến địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngoài ra, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình, cá nhân sống ở địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi thường xuyên xảy ra thiên tai hoặc có nguy cơ xảy ra thiên tai; các hộ gia đình, cá nhân tự nguyện di chuyển đến sinh sống ở các xã biên giới, các điểm bố trí dân cư tập trung hoặc được bố trí đến sinh sống ổn định ở các xã biên giới, các điểm bố trí dân cư theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước.

Năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025.

Đề án hướng tới mục tiêu phát huy tinh thần tự lực, tự cường của từng gia đình, dòng họ, chính quyền địa phương để tiến hành sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi nhằm ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 7/2023, tỉnh đã bố trí tái định cư xen ghép cho 145 hộ, đạt 24,82% mục tiêu đề án; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng 4 khu tái định cư tập trung, bố trí cho 151 hộ đến nơi ở mới; 11 khu tái định cư tập trung, tái định cư liền kề đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các huyện đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư để bố trí nơi ở cho 389 hộ.

Năm 2022, trong khuôn khổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025), HĐND tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 302/NQ-HĐND về phân bổ nguồn vốn để đầu tư xây dựng 4 khu tái định cư tập trung, với diện tích 9 ha, tổng kinh phí đầu tư 77.591 triệu đồng, để bố trí nơi ở cho 259 hộ, tại các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa và Lang Chánh.

Đến nay đã phê duyệt chủ trương đầu tư khu tái định cư bản Mìn và bản Luốc Lầu, xã Mường Mìn (Quan Sơn), còn 3 khu tái định đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tin liên quan

Đọc tiếp